Friday, March 14, 2008

Γιατί τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται μαχητικές τέχνες


Τα οφέλη των πολεμικών τεχνών εκτείνονται σε ένα φάσμα φυσικών, διανοητικών, και κοινωνικών ιδιοτήτων, οι οποίες μαθαίνονται και βελτιώνονται μέσω της εκπαίδευσης των πολεμικών τεχνών.

ΑΝΤΟΧΗ. Τα οφέλη της φυσικής ικανότητας για τα παιδιά είναι γνωστά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση, τα φυσικά ενεργά παιδιά έχουν λιγότερα χρόνια προβλήματα υγείας από τα παιδιά που είναι στατικά. Οι πολεμικές τέχνες ασκούν όλες τις ομάδες μυών. Η προπόνηση βελτιώνει την ικανότητα αυτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Τα παιδιά που κατοικούν σε γειτονιές όπου η βία στους δρόμους είναι κοινή, η δυνατότητα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, τους δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας. Σχεδόν τις περισσότερες φορές, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους. Στην πραγματικότητα, με την κατανόηση και την κατοχή ενός πιο υψηλού επιπέδου γνώσης και δύναμης, μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους με την χρησιμοποίηση λιγότερης δύναμης.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν σύνθετες και καινούργιες τεχνικές, πράγμα που απαιτεί πλήρη αυτοσυγκέντρωση. Οι μαθητές πρέπει να συγκεντρωθούν έτσι ώστε να εκτελούν οποιαδήποτε τεχνική με ακρίβεια και σωστά. Οι μαθητές πιστεύουν ότι αυτή η συγκέντρωση κάτω από πίεση είναι σχεδόν ίδια με αυτή των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ. Οι απαιτήσεις για κάθε επίπεδο ζωνών καθορίζονται λεπτομερώς και αντιπροσωπεύουν την βελτίωση. Κάθε βαθμίδα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, και αντιπροσωπεύει περισσότερη γνώση. Η εκμάθηση που γίνεται σταδιακά μπορεί να βοηθήσει και εκτός πολεμικών τεχνών, π.χ. στην εκμάθηση κολύμβησης ή στο διάβασμα του σχολείου.


ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ. Η οργανωμένη φύση των πολεμικών τεχνών ενθαρρύνει μια βαθιά αίσθηση αυτοπειθαρχίας στους μαθητές. Κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει την μαύρη ζώνη σε μια μέρα, και έτσι οι μαθητές μαθαίνουν ότι οι στόχοι τους θα απαιτήσουν την υπομονή, τη σκληρή εργασία, και την αφιερωμένη μελέτη κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Το μήνυμα είναι ότι για να αξίζει κάτι, πρέπει να δουλέψεις σκληρά για αυτό.

Η πολεμικές τέχνες βοηθούν πολύ τα παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα. Οι πολεμικές τέχνες διδάσκουν τον αυτοέλεγχο και τη συγκέντρωση. Προκειμένου να εκτελεσθεί μια τεχνική σωστά, οι μαθητές πρέπει να εστιάσουν έντονα στο στόχο τους. Η πειθαρχία, για πολλούς ανθρώπους, είναι να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις ακόμη και αν δεν το επιθυμείς.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ. Οι μαθητές αισθάνονται μια ισχυρή αίσθηση της συναδελφικότητας μεταξύ τους. Αυτό το συναίσθημα είναι βασισμένο στην κοινή εμπειρία αλλά και την ομαδική υπέρβαση των προκλήσεων.

αυτοσεβασμός. Ο αυτοσεβασμός βασίζεται στην αξία που δίνει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του. Εάν ο μαθητής νιώθει ικανός και βέβαιος, τότε μπορεί να νιώσει σεβασμό προς τον εαυτό του. Οι πολεμικές τέχνες χτίζουν τον αυτοσεβασμό με την παροχή μικρών προκλήσεων που οδηγούν σε επιτυχία. Οι μαθητές διδάσκονται να υπερνικούν τις προκλήσεις τους μέσα από την προπόνηση.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Ο σεβασμός είναι συνυφασμένος με τις πολεμικές τέχνες.
Οι μαθητές δείχνουν σεβασμό ο ένας στον άλλο, στον δάσκαλό τους, και ακόμη και στο σχολείο. Αυτό καλύπτει διάφορα μηνύματα όπως ευγνωμοσύνη για την εκμάθηση που ο μαθητής λαμβάνει, και σεβασμό, μια αναγνώριση των δυνατοτήτων και των γνώσεων των άλλων.
Οι πολεμικές τέχνες διδάσκουν τους μαθητές να εκτιμούν την ηλικία, την τάξη, την πείρα, και την εμπειρία. Σέβονται εκείνους που ξέρουν περισσότερα από αυτούς. Αυτός ο σεβασμός μπορεί μεταφερθεί και στα σχολεία επίσης.

ΗΡΕΜΙΑ. Οι πολεμικές τέχνες, λόγω των έντονων ασκήσεών τους, επιτρέπουν στους μαθητές να απελευθερώσουν τη νευρικότητά τους πάνω στην άσκηση. Η εκτόνωση είναι πάντα ένας τρόπος να διασκορπιστεί ο θυμός. Οι γνώστες των πολεμικών τεχνών λειτουργούν πάντα και παντού με ηρεμία. Αυτή η εσωτερική ειρήνη οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, αλλά είναι πιθανώς ένα αποτέλεσμα της βίωσης των αγχωτικών καταστάσεων κατά την εκμάθηση της αυτοάμυνας -- και της υπερνίκησης τους. Η εμπιστοσύνη που νιώθεις μέσω της γνώσης των πολεμικών τεχνών δημιουργεί ηρεμία σε αγχωτικές καταστάσεις.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΣΠΟΡ.
Σχεδόν σε όλες τις πολεμικές τέχνες, τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι ασκούμενοι έχουν την δυνατότητα να συναγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά και με αθλητές άλλων παρεμφερών συστημάτων.
Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για κάποιον ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα ασχολείται με μια μαχητική τέχνη όπως θα ασχολούνταν με οποιοδήποτε άλλο άθλημα
Οι αγώνες οι οποίοι πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών είναι απόλυτα ασφαλείς και δίνουν στους αθλητές την δυνατότητα να εξελιχθούν στον αθλητικό τομέα, να διεκδικήσουν διακρίσεις και αναγνώριση καθώς και να βιώσουν το νόημα της ευγενούς άμιλλας και του αθλητισμού.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ενώ οι λόγοι για τις πολεμικές τέχνες ισχύουν για όλα τα παιδιά, υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους οποίους τα κορίτσια πρέπει να μάθουν τις πολεμικές τέχνες.

Τα κορίτσια συχνά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα αγόρια για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Τα αγόρια διοχετεύονται στον αθλητισμό στις νέες ηλικίες ενώ τα κορίτσια στρέφονται προς τις ακαδημαϊκές, τις κοινωνικές, και οικογενειακές αξίες για να χτίσουν την ασφάλεια και τον αυτοσεβασμό.

Η εκμάθηση των πολεμικών τεχνών είναι συχνά ευκολότερη για τα νέα κορίτσια από τα αγόρια -- η φυσική ευελιξία ενός κοριτσιού είναι ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα αγόρια της ίδιας ηλικίας. Σε μερικές τέχνες, η δύναμη δεν είναι τόσο σημαντική. Κατά συνέπεια, τα κορίτσια μπορούν να απολαύσουν μια μοναδική υπερηφάνεια στις δυνατότητές τους -- μπορούν να σκεφτούν, "εάν μπορώ να κάνω ό,τι και ένα αγόρι στις πολεμικές τέχνες μπορώ να τα καταφέρω και στους υπόλοιπους τομείς το ίδιο καλά."

Πρόληψη επιθέσεων και βιασμών

Τελικά, τα κορίτσια χρειάζονται μια ιδιαίτερη εστίαση στην αυτοάμυνα. Οι τεχνικές που μαθαίνονται μέσω των πολεμικών τεχνών μπορούν να βοηθήσουν τα κορίτσια να αποφύγουν τις επιθέσεις προτού να εμφανιστούν ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εάν μια επίθεση πραγματοποιηθεί.

Πηγή: Tiger Claw Kung Fu

No comments: