Friday, March 30, 2007

Κίνδυνος για την υγεία από εγκεκριμένο μεταλλαγμένο καλαμπόκι!


Σημάδια τοξικότητας στο συκώτι και στα νεφρά παρουσίασαν πειραματόζωα που τράφηκαν με το μεταλλαγμένο καλαμπόκι ΜΟΝ863. Η σχετική μελέτη έγινε από τον ειδικό στον τομέα της γενετικής, καθηγητή Ζιλ Ερίκ Σιραλινί και τη Greenpeace. Η μελέτη βασίζεται στα στοιχεία που έδωσε η ίδια η Monsanto στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να πάρει έγκριση για ανθρώπινη κατανάλωση.

Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τοξικές συνέπειες σε εσωτερικά όργανα από κάποιο μεταλλαγμένο προϊόν, ενώ αυτό έχει ήδη λάβει έγκριση για κατανάλωση από ανθρώπους. Η ίδια η Monsanto είχε παρουσιάσει τα αποτελέσματα των πειραμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να πάρει έγκριση για την κυκλοφορία του ΜΟΝ863 στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρότι τα πειράματα έδειχαν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία από την κατανάλωση του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου καλαμποκιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε άδεια για τη χρήση του σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Η Monsanto ζήτησε τα συγκεκριμένα στοιχεία να μη δημοσιοποιηθούν, επειδή είναι απόρρητα... επαγγελματικά μυστικά! Μετά από δικαστικό αγώνα η Greenpeace πήρε τα αποτελέσματα των πειραμάτων της Monsanto και τα παρέδωσε για αξιολόγηση σε ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Ζιλ Ερίκ Σεραλινί, ειδικό στον τομέα της γενετικής, στο γαλλικό πανεπιστήμιο της Καέν. Η αξιολόγηση έδειξε ότι ο έλεγχος που είχε γίνει ήταν εξαιρετικά αμφισβητήσιμος. Δεν έγινε αρκετή έρευνα για την απώλεια βάρους στα πειραματόζωα και ταυτόχρονα η Monsanto απέκρυψε σημαντικά στοιχεία από αναλύσεις ούρων.

Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι είχε πάρει την έγκριση παρά την αντίθεση πολλών κρατών της ΕΕ. Η μελέτη του καθηγητή Σεραλινί, έρχεται σήμερα να τους επιβεβαιώσει. Σύμφωνα με τη μελέτη, "με αυτά τα δεδομένα δε μπορούμε να καταλήξουμε ότι το ΜΟΝ863 είναι ασφαλές για κατανάλωση.
Η Greenpeace απαιτεί την άμεση απόσυρση του καλαμποκιού ΜΟΝ863 σε όλο τον κόσμο και την επανεξέταση όλων των προϊόντων που έχουν πάρει έγκριση.


Πηγή: Greenpeace

Saturday, March 24, 2007

Όχι στα μεταλλαγμένα


Γιατί διαφωνούμε με την εισαγωγή των Γ.Τ.

Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο τέχνασμα των εταιρειών, την : «συνύπαρξη». Μας λένε : «Έχει χώρο και για τα μεταλλαγμένα δίπλα σ´ ότι κάναμε μέχρι σήμερα !»

Εμείς όμως, βασιζόμενοι σε διαρκώς συσσωρευόμενη πληροφόρηση δυστυχώς, διαπιστώνουμε, ότι στο όνομα δήθεν της ελευθερίας επιλογής αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν να καταργήσουν κάθε δυνατότητα επιλογής. Και μελλοντικής συμπεριλαμβανομένης.

Όταν επιχειρούσαν το 1998 να αναπτύξουν τα πειράματά τους χρησιμοποιώντας τα σαν προκάλυμμα και Δούρειο ίππο, για την εισαγωγή των μεταλλαγμένων στο οικοσύστημα, παράλληλα με τις εισαγωγές επιμολυσμένων σπόρων, ισχυρίζονταν ότι μια ζώνη 10-15 μέτρων θα ήταν αρκετή για να προστατεύσει τις γύρω συμβατικές καλλιέργειες .

Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια πειραματισμών, ανακοινώνει η Βρετανική Βασιλική Επιστημονική Εταιρεία τα αποτελέσματά της που μας λένε ότι παρατηρήθηκε επιμόλυνση ακόμα και σε απόσταση 26 χλμ. από τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες και ότι σε χωράφια που έπεσε μεταλλαγμένη σπορά εκτιμήθηκε ότι το πειραγμένο DNA μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μέχρι και για 16 χρόνια μολύνοντας τις επόμενες –έστω και συμβατικές- καλλιέργειες.

Είναι τα τελευταία -16.10.2003- αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα σχετικά με τη φύση και τη δράση των μεταλλαγμένων και επαναβεβαιώνουν το ρίσκο διασποράς και επιμόλυνσης και με την ελαχίστης ακόμη έκτασης καλλιέργειά τους. Από τη στιγμή που θα μας καθίσουν στον σβέρκο δεν ξανακατεβαίνουν και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι είναι έστω και λίγο σχετικοί με βιολογικές λειτουργίες.

Οι αιτίες μη δυνατότητας αποτροπής της επιμόλυνσης είναι πολλές και δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε εδώ.

. Οι γενετικά τροποποιημένες δομές που εισάγονται στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες μπορούν να διασπαρθούν όχι μόνο με τη γύρη μέσω της σταυρογονιμοποίησης σε συγγενή είδη αλλά και με απευθείας είσοδο στο γένωμα εντελώς άσχετων ειδών (Mae-Wan Ho-Institute of Science in Society and Department of Biological sciences) To γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Η λεγόμενη «οριζόντια μεταφορά» βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων ήδη από τη δεκαετία του ΄70 που άρχισαν τα συζητούνται οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και το γεγονός ότι εκατοντάδες επιστημόνων από όλο τον κόσμο ζητούν moratorium σε όλες τις απελευθερώσεις Γ.Τ. οργανισμών οφείλεται στους διαβλεπομένους κινδύνους από το σπάσιμο του φράγματος μεταξύ των ειδών λόγω της οριζόντιας μεταφοράς (Stephenson, J.R., & Warnes, A, 1996, Release of Genetically-Modified Microorganisms into the Environment.- Harding, K. ,1996, The Potential for Horizontal Gene Transfer within the Environment).

Η Γενετική Μηχανική είναι ένα άθροισμα εργαστηριακών τεχνικών που χρησιμοποιούνται με στόχο να συνδυάσουν γενετικό υλικό διαφορετικών ειδών και να το μεταφέρουν σε είδη με τα οποία ποτέ δεν θα γινόταν σύζευξη κάτω από φυσικές συνθήκες. Για να πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν πολύ μολυσματικούς «ξενιστές» -ιούς, πλασμίδια κ.α.- των οποίων η ικανότητα να προκαλούν ασθένειες έχει ( ;) «αδρανοποιηθεί» αλλά έχει παράλληλα ενισχυθεί η ικανότητά τους να μεταφέρουν ξένα γονίδια στους οργανισμούς δέκτες. Αυτοί οι τεχνητοί «ξενιστές» είναι που επιταχύνουν κατά πολύ την οριζόντια μεταφορά.

Δεν είναι της ώρας να πούμε για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι «ξενιστές» αλλά ας σκεφτούμε για πόσο καιρό επιβιώνουν στο έδαφος και κατά συνέπεια πόσες ευκαιρίες έχουν να μεταφερθούν στα άλλα είδη :

Γενετικό υλικό που απελευθερώνεται από νεκρό φυτικό υλικό προσκολλάται στα αργιλλοχουμικά τεμαχίδια του εδάφους και μεταλλάσσει άλλους οργανισμούς (Lorenz, M.G. & Wackernagel, W. (1994) Bacterial Gene Transfer by Natural Genetic Transformation in the

Environment) Έρευνα που έγινε στη Γερμανία με γενετικά τροποποιημένα τεύτλα που είχαν γονίδιο αντοχής στο αντιβιοτικό καναμυκίνη έδειξε ότι το ποσοστό των βακτηρίων του εδάφους που ανέπτυσσαν αντοχή στο αντιβιοτικό αυτό είχε αυξηθεί σημαντικά 1,2 και 2 χρόνια μετά την καλλιέργεια σημάδι ότι τα βακτήρια ενσωμάτωναν αυτά τα γονίδια. (Gebhard, F. & Smalla, K. (1999).

Monitoring Field Releases of Genetically Modified Sugar Beets for Persistence of Transgenic Plant DNA and Horizontal Gene Transfer) To Γ.Τ. DNA διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε ενεργό στο έδαφος για περισσότερο από δύο χρόνια

.

Το DNA των Γ.Τ. καλλιεργειών λοιπόν μετά την καταστροφή τους –ή μέσω των φυτικών υπολειμμάτων μετά την συγκομιδή- περνάει σε βακτήρια και ιούς, αυτοί πολλαπλασιάζονται, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα και αυτό, το ενσωματώνουν σε άλλα φυτά, πιθανόν ζιζάνια, μέσα στα οποία επίσης θα πολλαπλασιαστεί και θα ενσωματωθεί σε κάποια φάση επίσης στο έδαφος ή θα περάσει στην επόμενη καλλιέργεια που μπορεί να είναι σιτάρι π.χ. και να περάσει στη διατροφή μας ή τριφύλλι που θα πάει για ζωοτροφή, θα συνδυαστεί με τα βακτήρια στο στομάχι των ζώων κ.λ.π. … Παράλληλα αλλοιώνεται η χλωρίδα και πανίδα του εδάφους με απρόβλεπτες συνέπειες στη γονιμότητα.

Από τη στιγμή που θα επιτραπεί η εισαγωγή και η καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. θα αρχίσει και ο στραγγαλισμός συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό προκύπτει από τις επιστημονικές μελέτες. Αυτό φάνηκε στον Καναδά, αυτό φάνηκε στο Μεξικό, αυτό φάνηκε μέσα στις ίδιες τις Η.Π.Α. Στις ΗΠΑ, τρία χρόνια μετά την απαγόρευση καλλιέργειας του Γ.Τ. StarLink της Aventis του οποίου η καλλιέργεια εγκρίθηκε μόνο σαν ζωοτροφή αλλά που βρέθηκε στην ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα και που έφθασε να ρυπάνει την αναντικατάστατη γενετική δεξαμενή καλαμποκιού του Μεξικού, εξακολουθεί- Δεκ. 2003- να διαπιστώνεται επιμόλυνση στο 1% της συνολικής παραγωγής.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Γ.Τ. καλλιεργειών για τα οποία θα άξιζε να ρισκάρουμε ;

Σε παγκόσμια κλίμακα και σχεδόν σε όλες τις καλλιεργούμενες με γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες εκτάσεις, χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τεχνολογίες Γενετικής Τροποποίησης – οι ποικιλίες φυτών οι κατασκευασμένες για να είναι ανθεκτικές στην εφαρμογή ζιζανιοκτόνων γενικής χρήσης, με έμφαση στα περιέχοντα glyphosate ως δραστική ουσία και οι ποικιλίες οι κατασκευασμένες για να εκφράζουν βιολογικά εντομοκτόνα, όπως η τοξίνη του βάκιλλου θουριγκιένσις

Η τεχνολογία ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στα ζιζανιοκτόνα και όχι τη μείωση της χρήσης τους. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στη χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων γενικής χρήσης τόσο σε εποχές όσο και με τρόπους που προηγούμενα ήταν αδύνατη. Τα περισσότερα καλλιεργήσιμα μεταλλαγμένα φυτά με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα έχουν σχεδιαστεί με εξαιρετική αντοχή στη δραστική ουσία glyphosate, ένα ζιζανιοκτόνο αρκετά υψηλής δοσολογίας, συνεπώς η τεχνολογία αυτή δεν μειώνει καθόλου τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Έρευνες και Πανεπιστημιακές μελέτες δείχνουν μια αύξηση, περίπου 5% στο ποσοστό γραμμαρίων ανά στρέμμα, στη χρήση ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες ΓΤ ποικιλιών σόγιας σε σχέση με τις συμβατικές ποικιλίες

Το ένα τέταρτο, περίπου, των αγροτών στις Η.Π.Α. που μεταπήδησαν σε Roundup-Ready («RR») σόγια από καλλιέργειες με συστήματα καταπολέμησης παρασίτων με ζιζανιοκτόνα χαμηλής δοσολογίας, υπερδιπλασίασαν την ποσότητα των ανά στρέμμα χρησιμοποιούμενων ζιζανιοκτόνων

Στην περίπτωση του Bt-καλαμποκιού, το δεδομένα του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. για τη χρήση των εντομοκτόνων με απευθείας στόχο την πυραλίδα (Ostrina nubilalis) δείχνουν μια αύξηση από 4% το 1995 σε 5% το 2001 επί του συνόλου των εκτάσεων όπου έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συνολική χρήση εντομοκτόνων ανά στρέμμα βαμβακοκαλλιέργειας, μετρούμενη με τον αριθμό χρήσεων, δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου με την εισαγωγή του Bt‑βαμβακιού.

Θα άξιζε στο σημείο αυτό να αναρωτηθούμε για το θέμα της αξιοπιστίας των φορέων που παίρνουν θέση σ αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσουμε ο όποιος διάλογος να αναπτύσσεται με ανεξάρτητους φορείς.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα για το ποιόν των σχημάτων που έχουμε απέναντί μας ώστε να σχηματίζουμε άποψη και για τα πραγματικά κίνητρά τους. Ήταν το 1997 στο Μόντρεαλ, στο τρίτο συνέδριο για τη Βιοασφάλεια που επιστήμονες απ όλο τον κόσμο κατήγγειλαν την Monsanto για μεθοδευμένη χορήγηση ψευδών αναλυτικών δεδομένων προκειμένου να υφαρπάξει την έγκριση κυκλοφορίας της RR- σόγιας πράγμα και το οποίο τελικά πέτυχε, με αποτέλεσμα να τρώμε όλοι μας σήμερα προϊόντα σόγιας με αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων (παραπροϊόντα σόγιας προστίθενται σε περίπου 50% των επεξεργασμένων τροφίμων που κυκλοφορούν σήμερα)

Όπως καταγγέλλει ο Πανεπιστημιακός καθ. Masaharu Kawata του πανεπιστημίου Nagoya, η ίδια πάντα εταιρεία χορήγησε αποτελεσμάτα από αψέκαστα με Roundap φυτά, ενώ εξεταζόταν η επίδραση των ψεκασμών, χορήγησε αναλυτικά δεδομένα από το βακτήριο E. Coli ισχυριζόμενη ότι είναι ανάλογα με της σόγιας και ενώ εξεταζόταν η αλληλουχία αμινοξέων της σόγιας, αλλά και πάλι, εξετάζοντας μόνο το 3,3% της συνολικής αλληλουχίας των 455 αμινοξέων και άλλα εντυπωσιακά τρικ που απαξιώνουν κάθε επιστημονική δεοντολογία.

Το 1992 η FDA βασιζόμενη σε στοιχεία της Monsanto έδωσε την αρχική έγκριση κυκλοφορίας για τη γενετικά τροποποιημένη σόγια. Μετά από 8 χρόνια η Monsanto μας πληροφορεί ότι η Γ.Τ. σόγια εμπεριέχει στο γονιδίωμά της 2 επιπλέον τεμάχια γονιδίων. Τι επιστημονικά, χωρίς ««»» συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από στοιχεία τέτοιας ποιότητας και πόσο ήσυχοι μπορούμε να παραμείνουμε ενθυμούμενοι τους 37 νεκρούς και τα 1500 άτομα με σοβαρές βλάβες –ορισμένα με μόνιμη ανικανότητα- της τρυπτοφάνης το 1989 αν και οι υπαίτιες προσμίξεις ήταν σε ποσοστό 10 φορές κάτω από το όριο ανίχνευσης ;

Αυτοί που νοιώθουν να τρέμει το ευρωπαϊκό έδαφος κάτω από τα πόδια τους επειδή τολμάμε οι αθεόφοβοι να διεκδικούμε δικαίωμα επιλογής στην ζωή και την τροφή την δική μας και των παιδιών μας, μας κατηγορούν για αντιεπιστήμονες και για αρνητές της προόδου. Εμείς όμως διαπιστώνουμε και θα τονίζουμε συνεχώς ότι τα μεταλλαγμένα είναι εκείνα δεν έχουν καμιά επιστημονική κάλυψη. Καρπώνονται επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές δυνατότητες που απορρέουν απ΄ αυτές με αποκλειστικό σκοπό να δημιουργήσουν και κυρίως να επιβάλλουν τα νέα εμπορεύματα και τίποτα περισσότερο.

Η γενετική μηχανική μπορεί να ελέγξει σχεδόν ακριβώς το χαρακτηριστικό που εισάγεται σε ένα φυτό –ξενιστή δεν ελέγχει όμως τη θέση που το γονίδιο εισάγεται στο γονίωμα με ακρίβεια, ούτε μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερή έκφρασή του

Γιαυτό εξάλλου στα έγγραφα που έστειλε η Aventis για έγκριση Γ.Τ. καλαμποκιού ενώ αναφέρουν τον αριθμό των αντιγράφων του ξένου DNA δεν μιλούν καθόλου για το που ενσωματώθηκε στο γένωμα του ξενιστή. Δεν γνωρίζουν που πήγε και τι κάνει. Θα το διαπιστώσουν εκ των υστέρων.

Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι παρατηρήθηκαν διαφορετικά στατιστικά επίπεδα στα σάκχαρα, αμινοξέα και λιπίδια του νέου καλαμποκιού σε σχέση με το μη τροποποιημένο. Αυτές οι αλλαγές εξηγούνται αν δεχθούμε την αρχιτεκτονική διαταραχή του γενώματος λόγω της ενσωμάτωσης του ξένου DNA σε τυχαία θέση μέσα στο γένωμα του ξενιστή, έτσι το επίπεδο των βιοχημικών διαταραχών που παρατηρούμε από τη διαφορά των σακχάρων, αμινοξέων , λιπιδίων μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ύπαρξη καινούριων τοξινών ή αλλεργιογόνων ή υψηλότερα επίπεδα ουσιών που στον φυσικό αραβόσιτο είναι σε ανεκτά επίπεδα. Κανείς όμως δεν μιλάει γιαυτά Σχετικά με το Καλαμπόκι Bt11 αναφέρεται ότι οι σχετικές μελέτες έγιναν σε πρωτεΐνες του E. Coli και όχι σε πρωτεΐνες του καλαμποκιού και ότι άλλες μελέτες γιαυτό βασίστηκαν σε αντίστοιχες που είχαν γίνει για την τομάτα ! Από πουθενά δεν προκύπτει η βιοχημική και λειτουργική ισοδυναμία των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Το Βt11 ζητούν σήμερα να το καλλιεργήσουν.

Αν τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα δεν είναι αρκετά για να μας πείσουν πιο μέλλον θα έχουν οι επιστημονικές γνώσεις στα χέρια τους και αν οι ίδιοι δεν είναι ικανοί να αντιληφθούν ότι για μας η πρόοδος κάθε άλλο παρά περιγράφεται από την βελτίωση των οικονομικών δεικτών των εταιρειών που αυτοί αντιπροσωπεύουν, μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα

Οι κίνδυνοι που μπορούν να εισαχθούν άμεσα ή έμεσα, μέσω των ζωοτροφών, στη διατροφή μας είναι τρεις και η πηγή τους βρίσκεται στην εισαγωγή νέων γενετικών πληροφοριών στους οργανισμούς δέκτες που … και να μη το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο οργανισμός στόχος –Γ.Τ. καλαμπόκι, Γ.Τ. βαμβάκι …- αλλά το σύνολο των οργανισμών του οικοσυστήματος μέσω της οριζόντιας μεταφοράς των γονιδίων :

Αλλεργιογόνα, τοξίνες, μειωμένη θρεπτική αξία και βέβαια κίνδυνοι για το περιβάλλον.

Η επί δεκαετίες χρήση του Β.t. δεν είχε σαν αποτέλεσμα την αναφορά καμίας αλλεργικής αντίδρασης στην δ-ενδοτοξίνη, την πρωτεΐνη που ασκεί την φυτοπροστατευτική δράση ούτε είχε αναφερθεί καμιά μελέτη στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόμων. Όλα όμως αλλάζουν από τη στιγμή που μετατρέπουμε το κάθε κύτταρο, κάθε Β.t. φυτού σε ένα εργοστάσιο παραγωγής τοξίνης που παράγεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του φυτού, και πολύ περισσότερο θα λέγαμε, μια που μπορεί μέσω της οριζόντιας μεταφοράς που προαναφέραμε να μεταφερθεί σε άσχετους οργανισμούς οδηγώντας σε κατάρρευση ολόκληρων οικοσυστημάτων. Στον φυσικό Β.t. η τοξίνη ενεργοποιείται στο στομάχι των εντόμων και αφού εκδηλώσει την τοξική της δράση υδρολύεται και αδρανοποιείται. Στα Γ.Τ. Β.t. φυτά συσσωρεύεται στις ζώνες καλλιέργειας όπου και μπορεί να παραμείνει ενεργή για περισσότερες από 200 μέρες. Το πράσινο σκουλήκι (Heliothis virescens) κατάφερε να αναπτύξει ήδη 5.000 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην τοξίνη που παράγεται από το CryIA(c) γονίδιο δείχνοντας την ολοκληρωτική μελλοντικά εξουδετέρωση της πρακτικής ή ότι θα χρειάζεται 5.000 φορές ισχυρότερη τοξίνη για να ελεγχθούν τα έντομα ! Μέσα σε τρία χρόνια επαφής με Β.t. φυτά το Ηeliothis virescens κατάφερε να αυξήσει κατά 10.000 φορές την ανθεκτικότητά του απέναντι στην τοξίνη του Β.t. πράγμα που δεν είχε συμβεί με 38 χρόνια χρήσης του φυσικού μικροοργανισμού. Το μεγαλύτερο ίσως σε έκταση πείραμα με B.t. βαμβάκι γίνεται στην Κίνα. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, 1999, χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά 7 κιλά εντομοκτόνων /εκτάριο. Τον δεύτερο, 2000-2001, χρειάστηκαν 14 κιλά για τον τρίτο χρόνο 2002-2003 ο εκπρόσωπος της Κινέζικης Ακαδημίας Αγροτικών Επιστημών ισχυρίζεται ότι δεν έχει στοιχεία.

Η τεχνολογία ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα έχει αυξήσει την εξάρτηση από ένα ζιζανιοκτόνο, τη δραστική ουσία glyphosate, σε καθαρά απαγορευτικά επίπεδα. Η εκτεταμένη χρήση του στις Η.Π.Α. από το 1997 πυροδότησε τροποποιήσεις στη σύνθεση των οικογενειών των παρασίτων και άνοιξε το δρόμο για την εμφάνιση ανθεκτικών ζιζανίων Η ταχεία και σε μεγάλη έκταση εξάπλωση του ανθεκτικού σε glyphosate ερίγερου οφείλεται στις μεγάλες επιλεκτικές πιέσεις στις οποίες έχει υποστεί το συγκεκριμένο ζιζάνιο στις εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται με Roundup Ready φυτά. Το γεγονός αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνει τις προβλέψεις πολλών ειδικών επιστημόνων οι οποίοι προειδοποίησαν για τον μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας ανθεκτικών ζιζανίων εάν η ανθεκτικότητα στο glyphosate κωδικοποιηθεί γενετικά και χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία ποικιλιών καλλιεργήσιμων σε εκτεταμένες περιοχές (Hartzler, 1999). Ταχύτατη εξουδετέρωση των όποιων δυνατοτήτων διαφημίζεται ότι προσφέρουν τα λεγόμενα Roundap-ready φυτά (με ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο Roundap) με μηχανισμούς που ήταν αναμενόμενο ότι θα λειτουργούσαν έτσι, πιστοποιείται από τελευταίες μελέτες σε Καναδά και Αμερική και επιπλέον εμφανίστηκαν τα πρώτα στοιχεία από τον Καναδά που δείχνουν ότι η χρήση του Roundap –η οποία θα πολλαπλασιαστεί με τη χρήση αυτών των καλλιεργειών- συνδέεται με την εκδήλωση φουζαριώσεων στο σιτάρι. Τα μεταλλαγμένα θα αυξήσουν κατακόρυφα την χρήση ζιζανιοκτόνων (η κατανάλωση του Roundap αυξήθηκε κατά 50% τα τελευταία χρόνια ) και πανεπιστημιακές μελέτες για 8.000 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων καταλήγουν ότι όσοι καλλιεργούν μεταλλαγμένα, χρησιμοποιούν 2-3 φορές περισσότερα ζιζανιοκτόνα απ΄αυτούς που κάνουν ολοκληρωμένη καταπολέμηση ! με αποτέλεσμα, αυξημένη ρύπανση νερών, τροφίμων, περιβάλλοντος και ζώων, αυξημένη συχνότητα αναπαραγωγικών προβλημάτων προβληματικών γεννήσεων και άλλων ασθενειών. Εξαιτίας αυτών των δεδομένων η Monsanto ζήτησε από την Νέα Ζηλανδία αύξηση του ορίου υπολειμμάτων του Roundap στη σόγια κατά 200 %, από 0,1mg/κιλό σε 20mg/κιλό. Οποία υποκρισία να μας μιλάει για προστασία του περιβάλλοντος με τις Γ.Τ. Καλλιέργειες ! Οι B.t. καλλιέργειες έχοντας 100 και πλέον φορές μεγαλύτερα επίπεδα δ-ενδοτοξινών από τα ψεκαζόμενα με Β.t. είναι δυνητικά πολύ πιο αλλεργιογόνες από τους ψεκασμούς με φυσικό B.t. Τα παιδιά είναι 3-4 φορές πιο ευαίσθητα απέναντι στα διάφορα αλλεργιογόνα σε σχέση με τους ενήλικες. Παιδιά κάτω των δύο ετών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα αλλεργικών αντιδράσεων ιδιαίτερα σε αλλεργιογόνα που πρώτο-εισάγονται στη διατροφή τους. Τα παιδιά που θηλάζουν μπορούν να εκτεθούν σ αυτά μέσω του μητρικού διαιτολογίου. Ο πρώην Υπ. Περιβάλλοντος της Βρετανίας είχε πει ότι κάθε παιδική τροφή που περιέχει Γ.Τ. συστατικά μπορεί να οδηγήσει σε δραματική αύξηση των αλλεργιών. Παιδιά που εμφανίζουν ευαισθησία σε ωτίτιδες και άλλες προσβολές θα βρεθούν σε κίνδυνο όταν έρθουν σε επαφή με ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά κλώνους βακτηρίων που μπορούν να παραχθούν με την ενσωμάτωση των γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά που βρίσκονται στα Γ.Τ. τρόφιμα. Αυτός είναι ένας λόγος που τα αρνείται η Βρετανική Ιατρική Εταιρεία. Φυσικά ο ίδιος κίνδυνος καραδοκεί και για τις άλλες ασθένειες των ενηλίκων που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά. Η ενσωμάτωση των γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά μπορεί να γίνει και στο πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών –όπου έχει διαπιστωθεί ότι τα γονίδια δεν διασπώνται- όταν αυτά τρέφονται με Γ.Τ. ζωοτροφές. Τα γονίδια αυτά πρακτικά βρίσκονται σε όλα τα Γ.Τ. φυτά και αποτελούν έναν εντελώς απαράδεκτο κίνδυνο

Οι ιοί χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις εφαρμογές της Γ.Μ.Έχει διαπιστωθεί ότι το DNA ιών μπορεί να μην πευθεί στον πεπτικό αυλό τουλάχιστον πειραματόζωων. Πιο πρόσφατα αυτό επιβεβαιώθηκε ότι συμβαίνει και στο πεπτικό σύστημα των χοίρων. Έτσι μπορεί να περάσει στο κυκλοφοριακό σύστημα και στα σωματικά κύτταρα. Μέσα στο κύτταρο μπορεί να ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό και να δημιουργήσει ανωμαλίες και καρκίνους. Ο ιός του μωσαϊκού του κουνουπιδιού χρησιμοποιείται στα περισσότερα Γ.Τ. φυτά με σκοπό να ενεργοποιεί τα ξένα γονίδια που έχουν εισαχθεί τεχνητά στον ξενιστή και πέρα από το ότι είναι πολύ αποτελεσματικός είναι και πολύ επικίνδυνος. Εισέρχεται στο τροποποιημένο φυτό με μορφή διαφορετική από τη φυσική με την οποία συναντάται στον φυσικό ξενιστή του. Αυτό του προσφέρει τη δυνατότητα να δράσει σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων ξενιστών που πριν δεν μπορούσε. Διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι ο ιός του μωσαϊκού του κουνουπιδιού (CaMV) έχει ένα «σημείο ανασυνδιασμού» ένα σημείο δηλαδή που του δίνει τη δυνατότητα να «σπάσει» και να ανασυνδιαστεί με άλλο ιό στο γένωμα του ξενιστή συμπεριλαμβανομένων DNA ιών σε λήθαργο όπως και με άλλους ιούς που βρίσκονται στο κύτταρο. Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι ο CaMV είναι πολύ πιθανό να ανασυνδιαστεί με άλλο DNA. Ο ιός του AIDS έχει και αυτός σημείο ανασυνδιασμού. Τέτοιες δομές δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν ή να ελεγχθούν από τη στιγμή που θα διαφύγουν στο ευρύτερο περιβάλλον. Στόχος είναι ο «ενισχυτής» αυτός – ο ιός του μωσαϊκού του κουνουπιδιού- να ενισχύσει την έκφραση του επιλεγμένου γονιδίου, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να επέμβει και στην ενεργότητα γειτονικών γονιδίων. Ακόμα χειρότερα αν συμβεί να εισαχθεί κοντά σε λεγόμενο «ρυθμιστικό» γονίδιο … Αυτός ο «ενισχυτής» μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή τοξινών ή αλλεργιογόνων που φυσιολογικά ή παράγονται σε μικρές ποσότητες ή μόνο σαν αντίδραση μετά από ερεθισμό (π.χ. προσβολή από κάποιο έντομο)

Θα μπορούσαμε για πολύ ώρα ίσως να συνεχίζαμε με αυτή την καταγραφή δεδομένων θεωρούμε όμως ότι η απάντηση στο όλο πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί πιο γλαφυρά από αυτούς που μας ζητούνε να ρισκάρουμε για τα κέρδη τους με την απάντηση σε ένα πολύ απλό ερώτημα :

«Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, όταν η επιστημονική risk analysis ή η ίδια η χειροπιαστή πραγματικότητα πείσουν και αυτους για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι πρακτικές τους ; »

Αυτοί σαφώς και έχουν πολλά να αποκομίσουν από τη συμμετοχή μας σ΄αυτό το ρίσκο εμείς όμως γιατί να το κάνουμε ; Για τις αποζημιώσεις ; Αποζημιώνεται η ζωή μου με τα χρήματά τους ; και η ζωή των παιδιών μου ; και η φυσικότητα της βιολογικής κληρονομιάς της γης ; Για όσους ακόμα και μετά απ όλα αυτά εξακολουθούν να παρακάμπτουν τις όποιες ηθικές αναστολές τους στο όνομα προσωπικών κερδών που τους υπόσχονται τους παραπέμπουμε στα συμπεράσματα μελέτης επί της πρώτης γενιάς, 8 ετούς διάρκειας, γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.Εκεί διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τη σόγια οι αποδόσεις των Γ.Τ. είναι 5 – 10% μικρότερες από των συμβατικών. Το παν. της Nebraska δημοσίευσε τα δικά του συμπεράσματα από τη σύγκριση Γ.Τ. και συμβατικών ποικιλιών κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες σε τρεις πολιτείες. Στην Indiana η «κορυφαία» μεταλλαγμένη ποικιλία τριών εταιρειών συγκρινόμενη με την κορυφαία συμβατική των ίδιων εταιρειών έδωσε 15,5 % μικρότερες αποδόσεις, στο Illinois οι «κορυφαίες» μεταλλαγμένες 8 εταιρειών συγκρινόμενες με τις κορυφαίες υστερούσαν σε αποδόσεις κατά περίπου 1%, στην Iowa αντίστοιχη συγκριτική μελέτη έδειξε ότι οι μεταλλαγμένες υστερούσαν κατά 19% από τις συμβατικές. Έτσι κι αλλιώς βέβαια κανένας δεν τόλμησε να ισχυριστεί ότι τα μεταλλαγμένα σχεδιάστηκαν για μεγαλύτερες αποδόσεις. Το αφήνουν όμως έντεχνα να «διαρρέει».

Συνολικά, οι μελέτες ανέδειξαν μια μείωση της παραγωγικότητας μεταξύ 4% και 8%.

Το καθαρό εισόδημα από καλλιέργειες δεν μεταβλήθηκε σημαντικά από την εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στις Η.Π.Α.

Σε γενικές γραμμές, το κόστος των ΓΤ σπόρων αυξήθηκε σχεδόν όσο μειώθηκαν τα έξοδα για την καταπολέμηση των παρασίτων ή/και η μείωση των απωλειών εξαιτίας των παρασίτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα όποια οικονομικά οφέλη αυτής της τεχνολογίας και σε όσες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί οφείλονται κυρίως σε ανταγωνιστικές πιέσεις και σε αλλαγή κοστολογήσεων και δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της τεχνολογίας. Μετά την παρουσίαση των σπόρων σόγιας Roundup Ready το 1996, οι παρασκευαστές ζιζανιοκτόνων σόγιας μείωσαν τις τιμές πώλησης αυτών των φυτοφαρμάκων σχεδόν κατά 50% και σε όλο το φάσμα των προϊόντων που αφορούν στη σόγια με στόχο να επιβραδύνουν την απώλεια αυτών των τμημάτων της αγοράς Ενώ οι μείωσεις των τιμών για το glyphosate έχουν βραχυπρόθεσμο όφελος για τους αγρότες, έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης τους, γεγονός που με τη σειρά του έχει ως συνέπεια την επιτάχυνση της εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων Επιστήμονες εργαζόμενοι για το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. επισήμαναν το γεγονός ότι η παροχή θανατηφόρων δόσεων μιας φυσικής τοξίνης, π.χ. Bt, μέσα από τους ιστούς των φυτών θα δημιουργήσει και πάλι πολλά από τα προβλήματα που δημιούργησαν οι χημικοί ψεκασμοί (Lewis et al., 1997). Σε μια σημαντική δημοσίευση στα Proceedings of the National Academy of Scientists του 1997, οι επιστήμονες του Υπ. Γεωργίας, των Η.Π.Α. δηλώνουν:

«Η χρήση θεραπευτικών μέσων, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι βιολογικά, χημικά ή φυσικά ως πρωταρχικό μέσο για των έλεγχο των παρασίτων και όχι ως συμπλήρωμα στις φυσικές διαδικασίες ελέγχου ώστε αυτά να διατηρούνται σε λογικά πλαίσια, παραβιάζει βασικές αρχές ενοποίησης και δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.»

Αναφερόμενοι στις εμφανιζόμενες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην καταπολέμηση των παρασίτων σημειώνουν ότι:

«Όσο εντυπωσιακή και συναρπαστική εμφανίζεται η βιοτεχνολογία, τα επιτεύγματά της έχουν την τάση να καθυστερούν την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων, βασιζόμενων σε οικολογικά μέσα λύσεων για την καταπολέμηση των παρασίτων γιατί οι συχνά παρουσιαζόμενες σειρές νέων προϊόντων δημιουργούν ένα συναίσθημα ασφαλείας, ακριβώς όπως και τα συνθετικά παρασιτοκτόνα κατά την εποχή της ανακάλυψής τους τη δεκαετία του 1940… Τα τροποποιημένα παθογόνα και τα φυτά που κατασκευάζονται για να εκκρίνουν παθογόνες τοξίνες έχουν ως στόχο την απλή αντικατάσταση των συνθετικών παρασιτοκτόνων και θα γίνουν ανενεργά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και τα παρασιτοκτόνα. Θα αποτελέσει μεγάλη ατυχία εάν τα πανίσχυρα αυτά συστατικά σπαταληθούν με αυτόν τον τρόπο αντί να συμπεριληφθούν ως κεντρικά σημεία σε ένα μακροπρόθεσμο σύστημα καταπολέμησης τωνπαρασίτων.»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο. www.nogmos.gr , kinisi@nogmos.gr

Δες και:

Greenpeace

Οδηγός καταναλωτών Greenpeace

Δίκτυο ενάντια στα μεταλλαγμένα

Δίκτυο Κρήτης ενάντια στα μεταλλαγμένα

Πώς θα αποφύγω τα μεταλλαγμένα

Τι είναι τα μεταλλαγμένα;

Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα

Οίκο

Monday, March 19, 2007

Η αντιληπτική ικανότητα του σώματός μας ως θεμέλιο της υγείας

Ο Ιπποκράτης στο βιβλίο του «Περί Αρχαίης Ιατρικής», αναφέρει:

«…Δει γάρ μέτρου τινός στοχάσασθαι· μέτρον δε ούτε αριθμόν ούτε σταθμόν άλλον, προς ο αναφέρων είση το ακριβές, ουκ αν ευροίης άλλ’ η του σώματος την αίσθησιν…».

«…Στην πραγματικότητα χρειάζεται να στοχεύουμε σε κάποιο μέτρο. Κανένα όμως μέτρο - αριθμό ή ζύγι -, για να αναφερόμαστε σ’ αυτό και έτσι να φτάνουμε σε ακριβή γνώση, δεν θα βρίσκαμε, σκέφτομαι, καλύτερο από την αντιληπτική ικανότητα του σώματός μας…».

Η Ιπποκρατική αυτή ρήση μας βοηθά να προσεγγίσουμε ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της υγείας μας.

Ζούμε σε μια εποχή κυριαρχίας του στοιχείου της φωτιάς. Το ανθρώπινο είδος εμπλέκεται στην ανάδειξη του στοιχείου της φωτιάς ως κυρίαρχου. Οι εκφράσεις της κυριαρχίας αυτής είναι πολυποίκιλες και αφορούν ουσιαστικά όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έκφραση της κυριαρχίας αυτής είναι ο φωτισμός των πόλεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, η έντονη νυκτερινή δραστηριότητα των ανθρώπων, η κίνηση των αυτοκινήτων, τα κινητά τηλέφωνα, η τηλεόραση, τα computers, το internet, η διάδοση της συνήθειας του καπνίσματος κλπ. Μια από τις εκφράσεις του στοιχείου της φωτιάς είναι η απομάκρυνση από την επαφή με το σώμα μας και η έντονη εξωστρεφής νοητική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου.

Καθώς το ανθρώπινο πνεύμα απομακρύνεται από την επαφή με την ύλη, λόγω της ανοδικής και εξωστρεφούς φύσης του στοιχείου της φωτιάς, διακόπτεται η επικοινωνία με το φυσικό μας σώμα και εξασθενεί η δυνατότητα παρατήρησης των αναγκών του.

Αν επιθυμούμε την επιβίωση σε μια τέτοια πύρινη εποχή, τότε οφείλουμε να στραφούμε πίσω στις γήινες ρίζες μας και ένα από τα κανάλια που ευοδώνουν την κίνηση αυτή, είναι η καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητας του σώματος μας.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Η συμπεριφορά των σύγχρονων ανθρώπων, ιδιαίτερα των κατοίκων των πόλεων, ως προς τα θέματα της ατομικής τους υγείας και κατ’ επέκταση επιβίωσης, αφού διαπράξουν μια σειρά αλλεπάλληλων λαθών (ιδιαίτερα διατροφικών), οδηγούν το σώμα τους από την κατάσταση της υγείας στην κατάσταση της ασθένειας. Όταν περιέλθουν στην κατάσταση της ασθένειας, αρνούνται να αποδεχτούν την ατομική τους ευθύνη, θυμώνουν με το σώμα τους, αδυνατούν να κατανοήσουν πως το σώμα τους αντιδρά με την ασθένεια μετά τη διάπραξη αλλεπάλληλων λαθών και τους υποχρεώνει με αυτό τον τρόπο να συνέλθουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής μπας και τη γλιτώσουν.

Οι ασθενείς όντας σε αυτή την κατάσταση του αποπροσανατολισμού και της σύγχυσης, ξεκινούν μια εξωστρεφή πορεία αναζήτησης των αιτιών της ασθένειάς τους. Στην διαδικασία αυτής της αναζήτησης καταφεύγουν στους ειδικούς της υγείας, τους γιατρούς, και τους απευθύνουν το φαύλο ερώτημα: «Τι έχω γιατρέ μου;». Μέσα σε αυτό το ερώτημα ενυπάρχει όλη η άρνηση των πασχόντων να αποδεχθούν την ευθύνη τους για την κατάσταση της ασθένειας στην οποία οι ίδιοι οδήγησαν το σώμα τους.

Από αυτό το σημείο και μετά ξεκινά μια καινούργια διαδικασία ταλαιπωρίας και ουσιαστικά επιδείνωσης της ασθένειας. Τα αίτια αυτής της επιδείνωσης της ασθένειας είναι, από τη μία η επίμονη άρνηση των πασχόντων να αποδεχτούν τις ευθύνες τους και από την άλλη ο τρόπος χειρισμού της ασθένειας από την μεριά του σύγχρονου ιατρικού κατεστημένου.

Ο σύγχρονος γιατρός θεωρεί τον εαυτό του υποχρεωμένο να δώσει απάντηση στον πάσχοντα που του θέτει αυτό το ερώτημα. Η απάντηση η οποία επιλέγει να δώσει δεν είναι η αλήθεια, ότι δηλαδή το τι έχει ο ασθενής είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου να το γνωρίζει και κατ’ επέκταση μόνο μέσα από την επικοινωνία με το σώμα του και τις δυνάμεις αυτοΐασης που το σώμα διαθέτει μπορεί να γίνει υπέρβαση της ασθένειας. Ο γιατρός δεν επιλέγει την αλήθεια, γιατί αυτή θα του στερήσει την εξουσία, τον έλεγχο και την δύναμη που μπορεί να αποκτήσει πάνω στον ασθενή.

Το δεύτερο λοιπόν επίπεδο επιδείνωσης της ασθένειας, απορρέει ξεκάθαρα από τις σχέσεις εξουσίας, ελέγχου και υφαρπαγής ενέργειας από την μεριά του γιατρού. Απορρέει ουσιαστικά από την αδηφάγα, βουλιμική και άπληστη ποιότητα που ενυπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση.

Όποιος λοιπόν επιθυμεί την επιβίωση, ιδιαίτερα σ’ αυτή την πύρινη εποχή που ζούμε, οφείλει να στραφεί μέσα του. Οφείλει να επικοινωνήσει με την άπειρη σοφία του σώματος του, οφείλει να κατανοήσει ότι η ασθένεια είναι η έσχατη διαμαρτυρία του σώματος για την άρνηση επικοινωνίας.

Η εσωστρεφής κίνηση του πνεύματος σε μια πύρινη εποχή, η καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητας του σώματος μας μπορεί να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της υγείας και επιβίωσης μας.

Γράφει o Αλέξανδρoς Τηλικίδης

Holistic Life ©2007

Πηγή: Εφημερίδα Holistic Life

Monday, March 12, 2007

Οι Έλληνες πολίτες ανησυχούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη


Οι Έλληνες φαίνεται ότι ανησυχούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο πολίτη σε θέματα που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Αυτό προέκυψε από το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο «Απόψεις σε θέματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ», που δόθηκε στη δημοσιότητα χτες.

Με ποσοστό 68%, μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (50%), οι Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πάρα πολύ για την αλλαγή του κλίματος και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Υψηλά ποσοστά ανησυχίας καταδεικνύουν και οι χώρες του κοινοτικού νότου: Ισπανία και Κύπρος 70%, Μάλτα 68%.

Εξάλλου, με ποσοστό 95% (ευρωπαϊκός μέσος όρος 82%), το υψηλότερο ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους, οι Έλληνες δηλώνουν ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας (87%) και η επιλογή ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων για θέρμανση και ψύξη (81%) θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 76% και 72% αντίστοιχα. Για να μειώσουν οι πολίτες την κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να βοηθηθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι η κρατική επιδότηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Υπέρ αυτή της άποψης τάσσεται το 50% των Ελλήνων πολιτών έναντι του 48% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η πλειονότητα των Ελλήνων (68%) αλλά και των υπολοίπων ευρωπαίων (62%) πιστεύουν ότι «ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση ενεργειακών ζητημάτων» είναι μέσα από μέτρα που έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

Μπροστά σε αυτή τη διάχυτη ανησυχία των Ελλήνων πολιτών, θα περίμενε κανείς να υπάρχει η σχετική ανταπόκριση από τους Έλληνες πολιτικούς. Δυστυχώς, όμως, οι ηγέτες της χώρας μας δε φαίνεται να συμμερίζονται την ανησυχία των Ελλήνων πολιτών. Η Ελληνική Πολιτεία, έχει μεν υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη χρήση βιοκαυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν φαίνεται πρόθυμη να υποστηρίξει άλλα σημαντικά σημεία της προτεινόμενης ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

H Ελλάδα δια στόματος του Υπουργού Ανάπτυξης με δηλώσεις του στο τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στις 15 Φεβρουαρίου 2007, υποστηρίζει ότι οι στόχοι για την συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας πρέπει να είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί.

Διαβάστε περισσότερα : WWW-Το κλίμα είναι στο χέρι σου

Δες και:

Ο ήλιος κι ο αέρας εφοδιάζουν τη "Βαλανιδιά"

Εναλλακτική ενέργεια

Εναλλακτική θέρμανση

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης


Ήπιες μορφές ενέργειας

Let's explore alternative energy

Monday, March 05, 2007

Χημικά στα καλλυντικά


ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ πειράματα στις ΗΠΑ

Ουσία σε σαμπουάν μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

Πειράματα που έγιναν με εγκεφαλικά κύτταρα ποντικών έδειξαν ότι η επαφή με μια χημική ουσία, η οποία περιέχεται σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, εμποδίζει την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων.

Πρόκειται για τη χημική ουσία methylisothiazolinone (ΜΙΤ), η οποία ανήκει σε μια ομάδα ουσιών που ονομάζονται βιοκτόνα και χρησιμοποιείται ευρέως σε κρέμες χειρός, σαμπουάν, βαφές μαλλιών κι άλλα καλλυντικά (για να αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό

διάστημα χωρίς να αναπτύσσονται βακτήρια) ενώ ανάμεσα στα άλλα χρησιμοποιείται σε εργοστάσια παραγωγής χρωμάτων, κόλλας, καθώς και σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης νερού για να σκοτώνει τα μικρόβια.

Στο Πίτσμπουργκ

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο καθηγητής Νευροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, Elias Aizenman, στο ετήσιο συνέδριο της αμερικανικής εταιρείας Κυτταρικής Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Σε προηγούμενα πειράματα είχε βρεθεί ότι η χημική αυτή ουσία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητα άτομα, καψίματα στο δέρμα και δερματίτιδα, όμως ο Aizenman μάς δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ότι δεν μπόρεσε να βρει καμιά πληροφορία σχετικά με τις επιπτώσεις της χημικής αυτής ουσίας στην ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων. «Μέχρι στιγμής δεν είχαν γίνει τέτοιου είδους πειράματα με το ΜΙΤ».

Ο Aizenman είχε δημοσιεύσει το 2003 στο περιοδικό Neurosience μιαν άλλη έρευνα, χρησιμοποιώντας τότε στα πειράματά του σχετικά μεγάλες δόσεις ΜΙΤ, οι οποίες και «σκότωσαν τα περισσότερα από τα νευρικά κύτταρα του ποντικού μέσα σε 10 λεπτά».

Επειδή πολλές χημικές ουσίες είναι τοξικές σε μεγάλες δόσεις, ο Aizenman και η ομάδα του ξεκίνησαν να δοκιμάζουν πολύ μικρότερες δόσεις για μεγάλη χρονική περίοδο, μιμούμενοι έτσι την περίπτωση ανθρώπων που εκτίθενται σε ΜΙΤ καθημερινά, όπως για παράδειγμα αυτοί που εργάζονται σε εργοστάσια που φτιάχνουν καλλυντικά, χρώματα, βαφές, κόλλες κ.λπ., ή όπου αλλού η συγκέντρωση της συγκεκριμένης χημικής ουσίας είναι υψηλή.

Οι ερευνητές εξέθεσαν αναπτυσσόμενους νευρώνες ποντικού σε 1 micromolar ΜΙΤ (που ισοδυναμεί με ένα γραμμάριο της χημικής αυτής ουσίας διαλυμένο σε περισσότερο από 8.000 λίτρα νερού) για λίγο περισσότερο από 18 ώρες. «Οι αναπτυσσόμενοι νευρώνες βγάζουν νευρίτες για να συνδέονται μεταξύ τους τα κύτταρα. Ομως μετά την έκθεση στο ΜΙΤ κάθε νευρίτης είχε μεγαλώσει μόνον κατά το ήμισυ». Ο Aizenman θεωρεί ότι το ΜΙΤ φαίνεται να στοχεύει ένα ειδικό ένζυμο, το οποίο είναι υπεύθυνο για να ξεκινήσει η ανάπτυξη του νευρίτη.

Καίτοι η ανακάλυψη του Aizenman αφορά τις επιδράσεις του ΜΙΤ σε νευρικά κύτταρα (και μάλιστα σε καλλιέργεια) εμβρύου ποντικού, η ανακοίνωσή της έχει ταράξει και έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων έγκειται τις επιδράσεις που μπορεί να έχει το ΜΙΤ σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή καθημερινά με αυτήν την ουσία, όσο και στο νευρικό σύστημα ενός
αναπτυσσόμενου εμβρύου, και πιθανά επιπτώσεις σε όλους μας, μια και όλοι χρησιμοποιούμε προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ.

«Η ουσία αυτή απορροφάται εάν τη φάμε, την αναπνεύσουμε ή έρθει σε επαφή με το δέρμα. Θα συμβούλευα λοιπόν μιαν έγκυο να μη δουλεύει σε ένα εργοστάσιο όπου χρησιμοποιείται αυτή η χημική ουσία, επειδή μπορεί να προκύψει κάποια ανωμαλία στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου».

Ενας κίνδυνος

Ο Aizenman πιστεύει ότι η μελέτη του αποκαλύπτει έναν εν δυνάμει κίνδυνο. Τα σαμπουάν περιέχουν συγκέντρωση ΜΙΤ 100 με 200 φορές περισσότερο από ό,τι χρησιμοποίησε στο πείραμά του. Αλλά παραδέχεται ότι πιθανώς αυτοί που χρησιμοποιούν σαμπουάν ή κοντίσιονερ, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχουν επιπτώσεις, όπως αυτοί που εκτίθενται στην ουσία λόγω δουλειάς.

«Δεν γνωρίζουμε εάν η μακρόχρονη έκθεση σε προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ είναι επικίνδυνη. Δεν μπορώ να πω ότι τα προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ είναι ασφαλή, αλλά ούτε ότι δεν είναι. Υπάρχει εξαιρετικά λίγη πληροφόρηση σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν αυτές οι ουσίες κι ανησυχώ γιατί δεν έχουν γίνει τα κατάλληλα πειράματα. Απαιτούνται ακόμη και επιδημιολογικές έρευνες, όπου θα πρέπει να μελετηθούν άνθρωποι με αυτισμό κι άλλες νευρολογικές ασθένειες, ώστε να αποκαλυφθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση με την έκθεση του εμβρύου στη χημική αυτή ουσία».

Σύμφωνα με το National Institute of Health των ΗΠΑ η ουσία ΜΙΤ περιέχεται σε σαμπουάν, ενδεικτικά όπως τα Head and Shoulders, Suave και Clairol, καθώς επίσης σε κοντίσιονερ μαλλιών Pantene, στις βαφές μαλλιών της Revlon και σε μία πληθώρα άλλων γνωστών και μη προϊόντων (πλήρης λίστα προϊόντων που περιέχουν ΜΙΤ μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα

http://householdproducts.nlm.nih.gov/products.htm

«Η US Enviromental Protecion Agensy (ΕΡΑ) φαίνεται ότι δεν απαιτεί πειράματα όσον αφορά τις πιθανές βλάβες που μπορεί να προκληθούν στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος από διάφορες ουσίες για να δώσει άδεια κυκλοφορίας σε κάποιο προϊόν. Πιθανώς υπάρχουν ουσίες γενικής χρήσης που μπορούν να καταστρέφουν το νευρικό σύστημα», λέει ο Aizenman.

Αυτή τη στιγμήο Aizenman προσπαθεί να επαναλάβει τα πειράματά του σε ζωντανά ζώα, ώστε να βρει ακριβώς με ποιο τρόπο το ΜΙΤ επιδρά στους νευρώνες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ -10/12/2004


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΤ

ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

Camay Bar Soap

Dove Soap Bar with 1/4 Moisturizing Lotion

Oil of Olay Bar Soap for Soft Moisturized Skin


BODY BATHS

Vaseline Intensive Care Foaming Creme Bath, Botanical Garden

Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath and Body Oil

Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads Enriched with Aloe

Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Peaceful Orchard

Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Petal Soft

Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Vitamin E

Vaseline Intensive Care Soft Petal Foaming Creme Bath

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

Dove Sensitive Skin Moisturizing Body Wash, New

Dove Ultra Moisturizing Body Wash

Vaseline Intensive Care Moisturizing Body Wash

ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Clairol Herbal Essences Conditioner-Fine/Limp Hair

Clairol Intensive Blends Moisturizing Conditioner for Normal Hair

Clairol Intensive Blends Nourishing Creme Leave-In for All Hair Types

Clairol Intensive Blends Protecting Conditioner for Colored/Permed Hair

Clairol Intensive Blends Replenishing Conditioner for Dry/Damaged Hair

Pantene Pro V Color Revival Conditioner

Pantene Pro V Constant Care Conditioner

Pantene Pro V Deep Hydrating Treatment

Pantene Pro V Detangle Light Spray Conditioner

Pantene Pro V Essentials Hair Revival Cream

Pantene Pro V Essentials Instant Hair Quencher

Pantene Pro V Hydrating Curls Conditioner

Pantene Pro V Sheer Volume Conditioner

Pantene Pro V Smooth & Sleek Conditioner

Pantene Pro V: Provitamin Daily Treatment & Conditioner-Fine Hair

Pantene Pro-V: Provitamin Daily Treatment Conditioner-Dry Hair

Pantene Progressive Treatment Creme Conditioner

Salon Selectives Conditioner Type M Moisturizing

Salon Selectives Conditioner Type P Protective

Vidal Sassoon Conditioning Rinse-Stylists Choice

HAIR STYLING

Clairol 3 in 1 Mousse Maximum Hold

LOreal Pumping Curls for Curly Hair

Pantene Pro V Ready, Set, Curl Reviving Treatment

Pantene Pro V: (Alcohol Free) Styling Mousse Extra

Vidal Sassoon Alcohol Free Styling Gel Extra Hold

Vidal Sassoon Alcohol Free Styling Mousse Extra Body

HAIR SPRAY

Clairol 3 in 1 Conditon Hairspray Extra Hold, Unscented, Aerosol

Clairol Final Net All Day Hold Hairspray-Regular

Pantene Pro V Essentials Natural Body Booster Spray

Pantene Pro V Hold & Protect Non Aerosol Hairspray

Pantene Pro V Settique Spray Stay Smooth Aerosol Hairspray

Pantene Pro V Settique Spray Stay Smooth Non Aerosol Hairspray

Pantene Pro V Settique Spray Uplifting Aerosol Hairspray

Pantene Pro V Settique Spray Uplifting Non Aerosol Hairspray

Pantene Pro V Settique Spray, Curl Lock

Pantene Pro V Settique Spray, Curl Lock, Non Aerosol

Pantene Pro V Settique Spray, Hold & Protect with Colorshine

Pantene Pro V Shine On Glossing Spray with Colorshine

Pantene Pro V: Provitamin Wet/Dry Styling Hold Spray

Vidal Sassoon Alcohol Free Spray On Gel-Extra Hold

Vidal Sassoon Non Aerosol Finishing Hair Spray Ext

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Clairol Herbal Essences Intensive Blends Replenishing Shampoo

Clairol Herbal Essences Shampoo-Fine/Limp Hair

Clairol Herbal Essences Shampoo-Normal Hair

Clairol Intensive Blends Moisturizing Shampoo for Normal Hair

Clairol Intensive Blends Shampoo Protecting For Colored/Permed Hair

Pantene Pro V Classically Clean Shampoo

Pantene Pro V Essentials, Daily Strengthening Complex-1

Pantene Pro V Essentials, Daily Strengthening Complex-2

Pantene Pro V Hydrating Curls Shampoo

Pantene Pro V Purity Clarifying Shampoo

Pantene Pro V Shampoo, Hydrating Curls

Pantene Pro V Sheer Volume Shampoo

Pantene Pro V Smooth & Sleek Shampoo

Salon Selectives Botanical Blends Shampoo: Aloe

Salon Selectives Shampoo Level 1: Frequent Use

Salon Selectives Shampoo Level 4: Extra Moisturizing

Salon Selectives Shampoo Level 5 Regular-Normal

ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Clairol Herbal Essences, True Intense Color, 40-Garnet Blaze, Bright Burgundy

Clairol Herbal Essences, True Intense Color, Honey Fusion, 26-Moon Dance

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Amber Sunrise, 20A, Med. Reddish Blonde

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Bamboo, 14, Dark Golden Blonde

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Black Pearl, 52

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Cocoa Harbor, 38

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Mocha Splash, 44, Medium Brown

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Oasis, XL02, Extra Light Blonde

Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Russet Glow, 33, Dark Auburn

Clairol Revitalique Permanent Hair Color, Medium Natural Brown, Visionary Brown

Garnier Nutrisse Permanent Creme Haicolor, Brown Sugar 63

Garnier Nutrisse Permanent Creme Haircolor, Black Licorice 10

Grecian Formula 16, Liquid with Conditioner

LOreal Feria Haircolor, Cardinal 67, Rich Auburn

LOreal Feria Haircolor, Chocolate Cherry 36, Deep Burgundy Brown

LOreal Feria Haircolor, Crushed Garnet 41, Rich Mahogany

LOreal Feria Haircolor, Espresso 40, Deeply Brown

LOreal Feria Haircolor, French Roast 45, Deep Bronzed Brown

LOreal Feria Haircolor, Pure Diamond 100, Very Light Natural Blonde

LOreal Feria Haircolor, Sparkling Amber 63, Light Golden Brown

LOreal Feria Haircolor, Starry Night 21, Bright Black

LOreal Open Haircolor, Astral 10G, Golden Extra Light Brown

LOreal Open Haircolor, Atlantis 5N, Natural Medium Brown

LOreal Open Haircolor, Equinox 4G, Golden Dark Brown

LOreal Open Haircolor, Horizon 10N, Natural Extra Light Brown

LOreal Open Haircolor, Osiris 8K, Cool Medium Blonde

LOreal Open Haircolor, Oxygen 6G, Golden Light Brown

LOreal Open Haircolor, Solstice 7G, Golden Dark Blonde

LOreal Open Haircolor, Stellar 6N, Natural Light Brown

LOreal Preference Haircolor, Golden Blonde 8G

LOreal Preference Haircolor, Light Ash Blonde 9A

LOreal Preference Haircolor, Light Ash Brown 6A

LOreal Preference Haircolor, Light Brown 6

LOreal Preference Haircolor, Lightest Golden Brown 6 1/2G

LOreal Preference Haircolor, Medium Amber Brown 5AM

LOreal Preference Haircolor, Medium Ash Blonde 7 1/2A

LOreal Preference Haircolor, Medium Blonde 8

LOreal Preference Haircolor, Medium Golden Brown 5G

LOreal Preference Haircolor. Champagne Blonde 8 1/2A

LOreal Preference Haircolor. Light Amber Brown 6AM

LOreal Preference les Blondissimes Haircolor, Extra Light Ash Blonde LB01

LOreal Preference les Blondissimes Haircolor, Extra Light Natural Blonde LB02

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Dark Brown 40

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Light Cool Brown 61

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Blonde 80

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Brown 50

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Golden Blonde 83

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Golden Brown 58

Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Ultra Light Natural Blonde 01

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Listerine Antiseptic Mouthwash

Listerine Cool Mint Antiseptic Mouthwash

Listerine Fresh Burst Antiseptic Mouthwash

Listermint Mouthwash

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

Aquafresh All Tartar Control Toothpaste

Aquafresh Multi Action Whitening Toothpaste

Aquafresh Sensitive Toothpaste

Aquafresh Striped Gel Whitening Toothpaste

Aquafresh Toothpaste

Aquafresh Whitening Toothpaste With Fluoride

Colgate Baking Soda & Peroxide w/ Tartar Control Clean Mint Toothpaste

Colgate Baking Soda & Peroxide w/ Tartar Control Whitening Toothpaste

Colgate Kids Looney Tunes Upright Toothpaste

Colgate Tartar Control Whitening Mint Toothpaste

Colgate Toothpaste, Regular

Colgate Total Toothpaste

Colgate Total Toothpaste, Fresh Stripe

Crest MultiCare Whitening Fluoride Anticavity Toothpaste, Fresh Mint

Crest Anticavity Toothpaste, Icy Mint Striped

Crest Baking Soda & Peroxide Whitening with Tartar Protection

Crest Cavity Protection Cool Mint Gel

Crest Cavity Protection Icy Mint Stripe Toothpaste

Crest Cavity Protection Icy Mint Toothpaste

Crest Cavity Protection Regular Toothpaste

Crest Cavity Protection Sesame Street Toothpaste

Crest Cool Mint Gel Toothpaste

Crest Extra Whitening w/Tartar Protection Clean Mint Gel Toothpaste

Crest Extra Whitening with Tartar Protection Toothpaste

Crest Kids Cavity Protection Fluoride Anticavity Toothpaste

Crest Multi Care Toothpaste, Cool Mint Gel

Crest Multi Care Toothpaste, Fresh Mint Gel

Crest MultiCare Fluoride Anticavity Toothpaste, Cool Mint

Crest Rejuvenating Effects Fluoride Anticavity Toothpaste

Crest Sensitivity Protection Mild Mint Paste

Crest Tartar Control Fresh Mint Gel Toothpaste

Crest Tartar Control Smooth Mint Gel Toothpaste

Crest Tartar Control Toothpaste, Regular

Crest Tartar Control Whitening Plus Scope, Cool Peppermint Gel

Crest Tartar Control Whitening Plus Scope, Minty Fresh Gel

Crest Tartar Protection Fluoride Anticavity Toothpaste, Fresh Mint Gel

Crest Whitening Toothpaste Plus Scope, Cool Peppermint

Crest Whitening Toothpaste Plus Scope, Minty Fresh Striped

Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth with Baking Soda

Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth with Fluoride, Cool Gel

Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth, Fresh Mint

Sensodyne Extra Whitening Toothpaste

Sensodyne Toothpaste for Sensitive Teeth, Tartar Control Plus Whitening

FOR BABYS

BATH

Johnsons Baby Bath, Original

Johnsons Baby Bedtime Baby Bath

Johnsons Baby Soothing Vapor Bath

Johnsons Moisturizing Baby Bath with Aloe Vera & Vitamin E

Johnsons Softwash Baby Wash

Johnsons Soothing Skin Baby Bath

Johnsons Baby Head To Toe Wash, Original

Johnsons Baby Soap Bar

Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Berry Breeze

Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Tropical Blast

LOTION

Johnsons Baby Bedtime Lotion

Johnsons Baby Lotion, Aloe Vera & Vitamin E

Johnsons Baby Lotion, Original

Johnsons Baby Oil Gel with Aloe Vera and Vitamin E

Johnsons Baby Oil Gel with Chamomile & Multi Vitamin

Johnsons Baby Oil Gel, Lavender

Johnsons Baby Oil, Aloe Vera and Vitamin E

Johnsons Baby Oil, Lavender

Johnsons Baby Oil, Original

Johnsons Creamy Baby Oil

Johnsons Soothing Skin Baby Lotion

Vaseline Nursery Jelly, Baby Fresh Scent

Vaseline Nursery Jelly, Petroleum Jelly

Vaseline Petroleum Jelly

SHAMPOO

Johnsons Baby Head To Toe Wash, Original

Johnsons Baby Shampoo, 2 in 1 Detangler

Johnsons Baby Shampoo, Honey & Vitamin E

Johnsons Baby Shampoo, Natural Lavender

Johnsons Baby Shampoo, Original

Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Berry Breeze

Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Tropical Blast

Ο μόλυβδος είναι μία χημική ουσία, η οποία προκαλεί καρκίνο. Πρόσφατα μία μάρκα που ονομάζεται “Red Earth” μείωσε τις τιμές της από HK$67 σε HK$9.9 !!!!…

Περιείχε μόλυβδο.

Οι μάρκες οι οποίες περιέχουν μόλυβδο είναι:

1. Christian Dior

2. LANCOME

3. CLINIQUE

4. Y.S.L

5. ESTEE LAUDER

6. SHISEIDO

7. RED EARTH (Lip Gloss)

8. CHANEL (Lip Conditioner)

9. Market America-Motives lipstick

Όσο περισσότερο μόλυβδο περιέχουν τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο.

Μετά από δοκιμές που έγιναν σε κραγιόν, βρέθηκε ότι το κραγιόν του Y.S.L περιείχε την μεγαλύτερη ποσότητα μόλυβδου. Προσέξτε ιδιαίτερα τα κραγιόν που κατασκευάστηκαν για να διαρκούν περισσότερο. Εάν το κραγιόν σας διατηρείται πιο πολύ από τα συνηθισμένα, οφείλεται στο ότι περιέχει υψηλό ποσοστό μόλυβδου.

Δοκιμάστε αυτό το τεστ μόνες σας:

1. Βάλτε λίγο κραγιόν στο χέρι σας.

2. Με ένα χρυσό δαχτυλίδι τρίψτε το χρώμα.

3. Αν το χρώμα του κραγιόν γίνει μαύρο, τότε ξέρετε ότι περιέχει

μόλυβδο.


Και τι μπορώ να χρησιμοποιώ;

Weleda

Jurlique

Lavera

Phyt’s

Biocolours

BioEarth

Mediserv

Bioplasis

Ayurveda Hellas


Φτιάξε τα δικά σου καλλυντικά

Δες και:

Safe Cosmetics

Βιολογική Φυσική Ομορφιά

Πότε τα καλλυντικά είναι βιολογικά

Τα χημικά στην καθημερινή μας ζωή

Η “Γενιά Χ” μεγαλώνει μέσα στα χημικά

Πώς να ψωνίζετε με ασφάλεια τα καλλυντικά σας

Ο χημικός μας κόσμος

Ο χημικός πόλεμος της καθημερινότητάς μας