Thursday, April 23, 2009

Αϊ-Στράτης: Το πρώτο «πράσινο νησί»

Η προώθηση της «πράσινης» ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης. Έως σήμερα, έχουν δρομολογηθεί προγράμματα και επιμέρους δράσεις που ενισχύουν αυτή την πολιτική, όπως ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, το σχέδιο νόμου για τα αιολικά πάρκα, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, το πρόγραμμα αντικατάστασης - απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων συσκευών κ.ά.

Οικολογική ενεργειακή αυτάρκεια

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο προωθεί το πρωτοποριακό έργο «Πράσινο Νησί» στον ακριτικό Αϊ-Στράτη. Σκοπός του έργου «Πράσινο Νησί» είναι η δημιουργία ενός νησιού το οποίο θα είναι ενεργειακά αυτάρκες και του οποίου οι ανάγκες θα καλύπτονται στο 100% από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Το έργο θα στηριχτεί κυρίως σε:
  • Φωτοβολταϊκά
  • Αιολική ενέργεια
  • Παραγωγή βιοενέργειας μέσω της αξιοποίησης βιομάζας
Όλες οι ΑΠΕ θα χρησιμοποιηθούν και για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι φορείς που συμμετέχουν στη μελέτη είναι:
  • Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
  • Η ΔΕΗ
  • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συντονιστής των φορέων είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η επιλογή του Αϊ-Στράτη

Ο Αϊ-Στράτης, το νησάκι του βορειοανατολικού Αιγαίου που βρίσκεται λίγα μίλια νοτιοανατολικά της Λήμνου, δεν επιλέχθηκε τυχαία για το έργο αυτό. Είναι μικρό
νησί, με κάτω από 250 μόνιμους κατοίκους, συγκεντρωμένους σε έναν οικισμό, γεγονός που βοηθάει στην εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό υφιστάμενων τεχνολογιών, οι οποίες θα προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Έχει ελεγχόμενες ενεργειακές ανάγκες (ετήσια ζήτηση 1.500 MWh, μέγιστη ζήτηση ισχύος 280 k, μέση ημερήσια κατανάλωση 4 MWh). Επιπλέον, το συγκεκριμένο νησί είναι τόπος με μνήμες και συμβολισμούς, που συνδέεται με μία ταραγμένη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Επιθυμία της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η επιλογή να συμβολίζει και το πέρασμα της χώρας σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή προόδου, καινοτομίας, σεβασμού στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στο περιβάλλον.

Καινοτομία σε διεθνές επίπεδο

Το σχέδιο για το «πράσινο νησί» είναι καινοτόμο όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Ανάλογα παραδείγματα 100% «πράσινων νησιών» υπάρχουν μόλις τρία σε ολόκληρο τον κόσμο: το King Island στην Αυστραλία, το Samsoe στη Δανία και
το Utsira στη Νορβηγία. Για την αποπεράτωσή του, απαιτείται η διενέργεια τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Μαΐου 2009. Στη συνέχεια, ως το τέλος του έτους θα έχει υλοποιηθεί. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το κόστος θα οριστικοποιηθεί με ακρίβεια μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, στα τέλη Μαΐου, αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 10
εκατ. ευρώ.

Εκτός από το συμβολισμό και τα μηνύματα ευαισθητοποίησης που στέλνονται από μια τέτοια πρωτοβουλία, θα υπάρχουν και σημαντικά οφέλη. Το «πράσινο νησί» θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας πάνω στη χρήση των ΑΕΠ. Θα αποτελέσει πεδίο δοκιμών και ανάπτυξης των τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την πολιτική της «πράσινης» οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά και εθνικό κεφάλαιο για περαιτέρω εκμετάλλευση και εξαγωγή.

«Πράσινη» ενεργοποίηση

Σύντομα, εντός του επόμενου τριμήνου, το υπουργείο σκοπεύει να προχωρήσει στην προκήρυξη και άλλων «πράσινων νησιών» (ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον νησιά όπως η Νίσυρος και η Τήλος). Τα projects αυτά δεν θα έχουν μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, αλλά και εμπορικό, καθώς θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο των ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι, σε γενικότερο επίπεδο, από το 2004 έως σήμερα έχει επιτευχθεί ο τριπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας μας από ΑΠΕ (από 430 MW το 2004 σε 1.350 MW σήμερα). Έτσι, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, υλοποιείται ο κεντρικός στόχος της Ε.Ε: Το 2020 το 20% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στη χώρα μας να προέρχεται από
ΑΠΕ, με παράλληλη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 20% συγκριτικά με το 2000.

Πηγή: www.freesunday.gr

No comments: