Thursday, September 14, 2006

Ξε-καθαρίστε τη θέση σας! (Μέρος IV : Έδαφος)

Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ένας νέος αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης: 00 800 6 7 8 9 10 11
Περισσότερες πληροφορίες :
 • Europa


 • Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία όλων των μορφών ζωής - δηλαδή η ποικιλία των ειδών, των γενετικών ενδοειδικών ποικιλιών καθώς και η ποικιλία των οικοσυστημάτων. Η βιοποικιλότητα μας εξασφαλίζει ευρύ φάσμα βασικών υπηρεσιών όπως την τροφή και το καθαρό νερό ή την επικονίαση. Παράλληλα συμβάλλει στον έλεγχο της αλλαγής του κλίματος, στο μετριασμό των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους, κλπ. Η οικονομική αξία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και τα είδη που διαβιούν στη Γη, έχει υπολογιστεί σε 26 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως - ήτοι περίπου το διπλάσιο της ετήσιας ανθρώπινης παραγωγής.

  Έχει υπολογισθεί ότι ο σημερινός ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας είναι 1,000 με 10,000 φορές υψηλότερος από τον φυσιολογικό ρυθμό εξαφάνισης των ειδών. Κύρια αίτια του φαινομένου είναι τα συστήματα εντατικής παραγωγής, οι μεταβολές που υφίστανται για κατασκευαστικούς σκοπούς οι οικότοποι, οι εξορυκτικές βιομηχανίες, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων από την αλιεία και το κυνήγι, η ρύπανση και η αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Το οικολογικό αποτύπωμα ενός Ευρωπαίου ανέρχεται σε 4,97 ha*. Σήμερα αν τα 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη ζούσαν και κατανάλωναν όπως οι Ευρωπαίοι, θα χρειαζόμασταν 3 πλανήτες σαν τον δικό μας ενώ διαθέτουμε μόνο ένα!

  Αντίθετα προς τη διαδεδομένη άποψη, σήμερα το κύριο πρόβλημα λόγω του τρόπου που συνήθως χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι, είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχι η σπανιότητα ορισμένων μη ανανεώσιμων πόρων. Για παράδειγμα οι φαινομενικά απεριόριστες ποσότητες ορυκτών καυσίμων και η ως εκ τούτου εκτεταμένη χρήση τους για την παραγωγή ενέργειας, έχει προκαλέσει μερικά από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα: την ατμοσφαιρική ρύπανση και την άνοδο των θερμοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη. Όσον αφορά τους ανανεώσιμους πόρους (φυτά, ψάρια και ζώα), η σπανιότητα τους αποτελεί αφ’ εαυτής περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, η εξαφάνιση ορισμένων ειδών συνεπάγεται απώλεια βιοποικιλότητας ενώ η κατάληψη του εδάφους προκαλεί την απώλεια οικοτόπων.

  Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, πετάμε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους απόβλητα από τους οποίους περίπου τα 40 εκατομμύρια είναι επικίνδυνα απόβλητα. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3,5 τόνους σκουπιδιών για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Αν προστεθούν στις παραπάνω ποσότητες άλλα 700 εκατομμύρια τόνοι γεωργικών αποβλήτων, είναι φανερό ότι η επεξεργασία και η διάθεση όλων αυτών των υλικών - δίχως επιβάρυνση του περιβάλλοντος - μετατρέπεται σε σοβαρό πονοκέφαλο. Ως το 2020 ο ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι θα παράγουμε κατά 45% περισσότερα απόβλητα από όσα το 1995. Επιπλέον τα περισσότερα από τα πράγματα που πετάμε είτε καίγονται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης είτε καταλήγουν στις χωματερές, τους γνωστούς χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Και οι δύο αυτές μέθοδοι επεξεργασίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περβάλλον. Τα απόβλητα απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο στην ατμόσφαιρα καθώς και χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα στη γη και τα υπόγεια ύδατα. Μολονότι τα απόβλητα είναι αναπόφευκτα, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τουλάχιστον τα δικά μας απόβλητα.

  ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  - Στην Ευρώπη απειλείται το 42% περίπου των θηλαστικών και το 45% των πεταλούδων. Το 80% των αλιευτικών αποθεμάτων κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ή δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται λόγω της υπέρμετρης αλιείας.

  - Στην Ευρώπη, το μέγεθος των πληθυσμών των κοινών ειδών πτηνών του αγρού και του δάσους μειώθηκαν κατά 71% από το 1980 ως το 2002.

  - Αλλά για το 18% του εδάφους της ΕΕ, όταν είχε ακόμη μόνο 15 κράτη μέλη, ισχύει καθεστώς ειδικής προστασίας βάσει του δικτύου Natura 2000 της ΕΕ.

  ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

  Κρυφά απόβλητα κατά την παραγωγή κάθε αντικειμένου από τα παρακάτω
  - 1 κιλό αλουμινίου 5 κιλά
  - Μία οδοντόβουρτσα 1,5 κιλά
  - Μία καφετιέρα 298 κιλά
  - Ένα κινητό τηλέφωνο 75 κιλά
  - Ένας υπολογιστής 1,500 κιλά
  - Ένα χρυσό δακτυλίδι 2,000 κιλά
  Πηγή:

 • www.wupperinst.org
 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

  Κάθε Ευρωπαίος παράγει κατά μέσον όρο 1 κιλό απόβλητα την ημέρα. Για να μειωθεί αυτή η σημαντική ποσότητα ο κανόνας είναι “Μείωσε - Ξαναχρησιμοποίησε - Ανακύκλωσε”:

  ΜΕΙΩΣΕ
  Μειώστε τις συσκευασίες αγοράζοντας προϊόντα χύμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα:
  - Αγοράστε ασυσκεύαστα φρούτα και λαχανικά αντί των προσυσκευασμένων
  - Προτιμήστε τα συμπυκνωμένα προϊόντα που έχουν αναλογικά μικρότερη συσκευασία

  ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ

  Επιδιώξτε να βρείτε άλλες χρήσεις για τα πράγματα αντί να τα πετάξετε:

  - Επιδιόρθωση: διορθώστε τα τακούνια των παπουτσιών σας ώστε να διαρκέσουν περισσότερο.
  - Επινοείστε νέες χρήσεις: για παλιά έγγραφα όπως προσχέδια ή για πλαστικά δοχεία αποθήκευσης.
  - Χαρίστε τα ή πουλήστε τα σαν μεταχειρισμένα.

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  Μπορείτε να κάνετε διαλογή του χαρτιού, των χαρτονιών, της ξυλείας, των δοχείων αλουμινίου, των πλαστικών μπουκαλιών, των γυάλινων μπουκαλιών και δοχείων, των ηλεκτρικών συσκευών, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών…
  Πάντα θα υπάρχουν συσκευασίες που θα πρέπει να αγοράσετε και δεν θα μπορείτε να τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό επιλέγετε τουλάχιστον ανακυκλώσιμες συσκευασίες, και κάντε σωστά τη διαλογή τους. Από τις παλιές σας συσκευασίες χαρτονιού θα παραχθεί η εφημερίδα σας, τα γυάλινα μπουκάλια θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή νέων γυάλινων μπουκαλιών και τα πλαστικά σας μπουκάλια θα ξαναζήσουν σαν νέες συσκευασίες, δομικά υλικά ή ακόμη και ρούχα!

  ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ!

  Τα ξεσκονόπανα μιας χρήσης αντιπροσωπεύουν την παραγωγή 50 κιλών αποβλήτων ετησίως για το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Αν κάθε νοικοκυριό τα χρησιμοποιεί τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για καθαριότητα, θα παράγονταν συνολικά 9 επιπλέον εκατομμύρια τόνοι το χρόνο! Χρησιμοποιώντας για την καθαριότητα κλασσικά ξεσκονόπανα και κουρέλια αποφεύγετε όλα αυτά τα απόβλητα και προσφέρετε ταυτόχρονα μια δεύτερη χρήση σε κάτι που επρόκειτο να πετάξετε!

  ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ!

  Ακόμη και συγκρινόμενη με μια χαρτοσακούλα ανάλογου μεγέθους, η παραγωγή μιας επαναχρησιμοποιήσιμης πλαστικής σακούλας απαιτεί 3 φορές λιγότερο νερό. Επιπλέον συνεπάγεται την απελευθέρωση κατά 80 με 90% λιγότερων αερίων θερμοκηπίου και όξινων αερίων στην ατμόσφαιρα! Κι αν χρησιμοποιήσουμε ένα καλάθι για τα ψώνια μας, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της συμπεριφοράς μας θα περιορίζονταν ακόμη περισσότερο.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

  Η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου οδηγεί πολλούς από μας στον πειρασμό της αγοράς καινούργιου κινητού τηλεφώνου, τηλεόρασης προηγμένης τεχνολογίας ή συγχρονου πλυντηρίου πιάτων. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αυξάνουν κατά 3-5% ετησίως, κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει περίπου 17-20 κιλά ηλεκτρονικά απόβλητα το χρόνο και μέχρι σήμερα το 90% των αποβλήτων αυτών καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, αποτεφρώνεται ή αποτελεί αντικείμενο ανάκτησης χωρίς προεπεξεργασία. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν ουσίες όπως βαρέα μέταλλα και άλλες χημικές ουσίες που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου αν δεν διατεθούν προσεκτικά. Από τις 13 Αυγούστου 2005, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να επιστρέφουν δωρεάν στα μαγαζιά τον παλαιό τους ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν αγοράζουν νέα είδη με αναλογία ένα προς ένα.

  links:

 • Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.
 • ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ!

  Οι μπαταρίες περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες και μέταλλα και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερα προσεκτικής διάθεσης στα ειδικά σημεία συλλογής στην περιοχή σας. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

  Το γεγονός ότι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουμε, μπορεί να επηρεάσει τις εταιρίες ώστε να μην διακινούν προϊόντα τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ο υπεύθυνος τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη της καλλονής των περιοχών που μας αρέσει να επισκεπτόμαστε.

  *για περισσότερες πληροφορίες δες:

 • www.ecologicalfootprint.com
 • (Σημείωση: ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία ούτε τον διαχειρίζεται ούτε τον ενημερώνει. Ενδέχεται ο ιστότοπος αυτός να μην είναι διαθέσιμος σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες).

  No comments: